HRP aikuiset

Tiistaisin Jokela-talo, sali klo 18-20, ohjaajina Sarppa Heiskanen ja Kirsi Viitanen. Tehdään erilaisia ilmaisuun ja draamaan liittyviä harjoitteita. Valmistetaan esityksiä prosessimaisesti tutkien aihetta eri näkökulmista ja käyttäen erilaisia draaman menetelmiä.