SKELLIS Kellokoski 1-6lk

Ryhmä alkaa 15.8.
Torstaisin 16 – 17.30, Kellotupa

Skellis toimii Kellokoskella. Tutustumme teatteriin ja ilmaisuun erilaisten harjoitteiden kautta. Valmistamme ryhmän mielenkiinnon mukaan prosessimaisesti pienen esityksen jouluksi. Tärkeää on heittäytyminen ilmaisuun, ryhmän muotoutuminen ja yhdessä tekeminen.