SKELLIS Kellokoski 1-6lk

Torstaisin 16 – 17.30, Kellokosken koulu Ruukkisali

Skellis toimii Kellokoskella. Tutustumme teatteriin ja ilmaisuun erilaisten harjoitteiden kautta. Valmistamme ryhmän mielenkiinnon mukaan prosessimaisesti pienen esityksen jouluksi. Tärkeää on heittäytyminen ilmaisuun, ryhmän muotoutuminen ja yhdessä tekeminen.